کتاب لباس نوزاد

امتیاز
5 / 3.8
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
شوهر توشیکو همیشه کار داشت حتی امشب او را ول کرده بود و با عجله دنبال قرار ملاقاتش رفته بود و توشیکو ناچار بود که با تاکسی به خانه برگردد. خوب وقتی آدم زن یک هنر پیشه محبوب و مشهور می شود چه انتظار دیگری می تواند داشته باشد ابلهانه بود اگه امیدوار می شد که امشب شوهرش پیش او خواهد ماند...
صفحات کتاب :
9

کتاب های مشابه لباس نوزاد