نظر شما چیست؟
"فرزند خاک" یکی دیگر از حکایات ناگفته و تکان دهنده هشت سال دفاع مقدس است.اینک "فرزند خاک" محمد علی آهنگر ، بعد دیگری از مشاغل پس از جنگ و وابسته به آن را مطرح می کند که شاید در وهله نخست ، باورنکردنی و حیرت انگیز بنمایاند ؛ جمع آوری و فروش استخوان های رزمندگان شهید به ستاد تفحص توسط برخی افراد که سالهاست با چنین حرفه ای روزگار می گذرانند. شاید هیچگاه فکر نکردیم پیکر پاک همه این شهدایی که هرازچندگاه در شهرهایمان به تشییع شان می رویم ، چگونه و چطور بدست می آیند و تا امروز کجا بوده اند. اگرچه شاید بعضا براین باور تا حدودی صحیح بوده و هستیم که گروههای تجسس داخلی بقایای پیکرهای بسیاری از شهداء را در همین خاک سرزمین خودمان می یابند . اما بسیاری از شهداء هنوز در آن سوی مرز و در میان میادین مین خصوصا کردستان عراق مدفون هستند. پس چگونه آنها را به وطن بازمی گردانند ، درحالی که در خود عراق ، هیچ گروه تجسسی برای یافتن پیکرهای شهدای ایرانی و کشته شدگان عراقی وجود ندارد؟
کنگره :
‫‭PN1997/ف375 ‫1388‬
دیویی :
‫‭791/4372
کتابشناسی ملی :
1702679
شابک :
978-964-506-699-2
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2023-2
صفحات کتاب :
76

کتاب های مشابه فرزند خاک