نظر دیگران

نظر شما چیست؟
سالها پیش در سرزمینی بسیار دورشاه استفان به همراه همسر زیبایش زندگی می کرد.آنها روزی صاحب دختری شدند و اسمش را آرورا یعنی آفتاب گذاشتند، چرا که این دختر زندگیشان را پر از نور کرد. در روز جشن تولد آرورا همه در حال هدیه دادن به این دختر زیبا بودند که ناگهان جادوگری به اسم مالیفسانت وارد شد و آرورا را جادو کرد. او در تولد 16 سالگیش خواهد مرد!....
صفحات کتاب :
27
کنگره :
‫PS3513 ‭/ب4آ6 1385
دیویی :
‫‬‮‭811/52
کتابشناسی ملی :
913312
شابک :
978-964-418-261-7
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه زیبای خفته