نظر شما چیست؟
پایان احتمالی یک رابطه را به آغاز یک زندگی و عشق جدید تبدیل کنید
ترس از طرد شدن و تنها ماندن یک از اساسی ترین ترس های ما است و باید هم اینگونه باشد . ترس از طرد شدن ، اغلب انسان را در هم می شکند و میتواند در بقیه عمر اثرش را روی زندگی شما بگذارد . در بحبوحه ی لطمه عاطفی ، بسیار سخت است که پایانی برای احساسات طرد شدگی ، شرمساری و خیانت پیدا کرد.
در این کتاب تحول بر انگیز " سوزان اندرسون" روان درمانگری که تخصصش کمک کردن به افراد در تجربیات از دست دادن ، دل شکستگی و طرد شدگی است ، با بهره گیری از بیش از 25 سال تجربه در این زمینه ، به شما کمک می کند این درد را به یک درس تبدیل کنید . این کتاب طراحی شده است تا به همه قربانیان جدایی های عاطفی کمک کند. چه شما از یک تجربه از دست دادن در این اواخر رنج می برید و چه متاثر زخم به جا مانده از گذشته باشید ؛ چه در الگو های رفتاری درگیر شده باشید که سایر روابطتان را تباه می کند ، و چه در رابطه ای باشید که در آن دیگر عشق را احساس نمی کنید. از ضربه شک دهنده اولیه تا شروعی دوباره ، این کتاب برنامه ای کامل برای التیام حس طرد شدگی ارائه می دهد.
فرایند التیام این کتاب فراتر از جملات آرام بخش رفته و به ایجاد تغییرات واقعی می رسد. این فرایند التیام به شما کمک خواهد کرد در 5 مرحله جهانی طرد شدگی (در هم شکستن، ترک کردن ، درونی کردن ، خشم ، و بلند شدن ) حرکت کند. شما قرار است با منشاء ها و کاربرد های رفتاری و بیوشیمیایی هریک از مراحل آشنا شوید. تمرینات عملی که به منظور بهبود زندگیتان ارائه شده است، به شما یاد خواهد داد چگونه درد اجتناب نا پذیر را مدیریت کرده و سپس پیش بروید تا درک کاملا جدیدی از خویشتن ایجاد کنید ، ظرفیت عشق را در خودتان افزایش دهید و عشق جدیدی را در سطحی عمیق تر و غنی تر از گذشته پیدا کنید.
کتابشناسی ملی :
3153420
شابک :
978-600-7052-01-3
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
182
کنگره :
‫PIR8223 ‭/ھ48357‫‬‮‭غ8 1392
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62

کتاب های مشابه رهایی از غم جدایی