امتیاز
5 / 4.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
احمدی گفت: بچه ها می دونید امروز چه اتفاقی افتاد! نیمدونید که،صبح من نشسته بودم دم در چادرنگاه می کردم به اطراف، ازآن طرف صدام داشت می رفت که یه هو چشمش به سبیل حجت افتاد، ترسید و چنان سریع دوید که من با حسرت غفط نگاهش کردم.
تو مشتمان بود آ!!!...
صفحات کتاب :
304
کنگره :
DSR1629‭‬‭ /ب5‫‬‭ط2 1393
دیویی :
‫‬‭955/0843092
کتابشناسی ملی :
3466703
شابک :
978-600-6930-19-0
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه طبیعت گناه آلود