امتیاز کتاب:
5 / 4.7
از 3 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
ت 12,500

نظر دیگران درباره پیاده آمده بودم

نظر شما چیست؟
اشعار این مجموعه، فریادهای صادقانه ای است که مظلومیت یک ملت (ملت قهرمان افغانستان) را می سرایند. اندوه غربت، درد و رنج آوارگی و تبعید ... و خشمی مقدس مضامینی است که در این مجموعه موج می زند.

با این همه، این اندوه، تنها در مرزهای اندوه یک ملت و مظلومیت یک سرزمین متوقف نمی شود و تا ژرفنای مظلومیت یک عقیدة راستین، یک ایمان و یک مکتب، در گسترة تاریخ خون بار گسترش می یابد.

قطعات این مجموعه، کارهایی از سال 1367 به بعد است و بر حسب تاریخ مرتب شده. غیر از قالب قطعه، قصیده و مثنوی هایی زیبا و دلنشین از این شاعر بلندآوازه در این مجموعه گردآوری شده است.
بیشتر
صفحات کتاب :
59
شابک دیجیتال :
978-600-03-1542-9

کتاب های مشابه پیاده آمده بودم

با موفقیت اضافه شد
0