امتیاز کتاب:
5 / 5.0
از 5 رای
الکترونیکی (صوت و متن):
0.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
بی دی وسایل خاصی با خودش حمل می کرد در چیدن تدارکاتش نظم وترتیب خاصی را رعایت می کرد . و هرگاه این نظم و ترتیب بهم می خورد عصبی و نگران می شد . کلمات خاصی را در لحظات خاص برای خودش تکرار می کرد اوراد نیرو بخش گاهی اوقات به تمام این کارها به شدت معتقد بود و گاهی نیز هیچ اعتقادی به آنها نداشت . اما باهوش بود و به هر آرمان موجهی احترام می گذاشت اسمش بنجامین درا نورسیس و به اختصار بی دی بود .
اما دوستانش در یگان محل خدمتش به خاطر قر قرهایش و ایرادهایی که از آنها می گرفت بی دی صدایش می کردند . بی دی به معنای مرغ است و این لقبی بود که دوستانش به او داده بودند . آنقدر درباره خوردن قرصهای ضد مالاریا و نمک تاکید می کرد که عاصیشان کرده بود وقتی برای مأموریت بیرون می رفتند با کنترل دائمی وسایل دیوانه شان می کرد . مثل سلجوخه ها که نبود و هرگزم نمی شد رفتار می کرد زیرا گروهبان هولمز او را مناسب این کار نمی دانست گروهبان هولمز تکیه کلامهای خاص گروهبانها را داشت ...

کتاب های مشابه قربانی

با موفقیت اضافه شد
0