امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
یکی از کتاب‌هایی که درباره مقاومت 34 روز اول خرمشهر تا قبل از اشغال این شهر از سوی سوره مهر منتشر شد کتاب «جای امن گلوله‌ها» خاطرات عبدالرضا آلبوغبیش است که جواد کامور بخشایش ثبت و نگارش این خاطرات را برعهده داشته است.

عبدالرضا آلبوغبیش ارتباطات گسترده‌ای با شخصیت‌های جنگی چه در ارتش و چه در سپاه و نیروی مقاومت مردمی روزهای اول جنگ داشت. او همرزم شیخ محمدحسن قنوتی مشهور به شیخ شریف بود.

آلبوغبیش روز بیست و چهار مهر 59 همراه با شیخ شریف به اسارت عراقی‌ها می‌افتد، عراقی‌ها شیخ شریف را در برابر دیدگانش به وضع فجیعی به شهادت می‌رسانند و یکی از افسران عراقی 13 گلوله به سمت او شلیک می‌کند و به گمان اینکه او به شهادت رسیده او رها می‌سازند.

این کتاب روایت داستانی- روایی دارد و به شکل جریان سیال ذهن شروع شده است. یعنی به ترتیب سیر تاریخی نیست، بلکه کتاب درست از لحظه 24 مهر شروع می‌شود، لحظه‌ای که شیخ شریف و عبدالرضا سوار ماشین هستند و 5 دقیقه بعد ماشین‌شان منفجر می‌شود و این دو، گیر عراقی‌ها می‌افتند ولی برای اینکه گذشته عبدالرضا برای خواننده ترسیم شود در زمانی که بیهوش افتاده خاطرات گذشته او در ذهنش مرور می‌شود.

عنوان «جای امن گلوله‌ها» هم اشاره جالبی است به 13 گلوله‌ای که از سوی افسر عراقی به سوی عبدالرضا شلیک می‌شود و هنوز که هنوز است 5 گلوله از این گلوله‌ها مهمان جسم اویند. بدن عبدالرضا جای امنی برای این گلوله‌هاست که کسی دستش به آنها نمی‌رسد.
صفحات کتاب :
161
شابک دیجیتال :
978-600-03-

کتاب های مشابه جای امن گلوله ها