امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
فوگو یک جور ماهی است که در ژاپن در سواحل اقیانوس ارام میگیرند.این ماهی برای من منزلت مخصوصی دارد، چون مادرم با خوردن ان ماهی مرد.
زهر این ماهی در غده های جنسی اوست. داخل دو کیسه ی نازک، وقت اماده کردن ماهی این کیسه ها را باید با احتیاط برداشت. چون کوچکترین ناشی گری سبب میشود زهر به داخل رگها نشت کند. متاسفانه به این سادگی نمیتوان گفت که این عملات با موفقیت انجام گرفته یا نه، پس از خردن معلوم خواهد شد.
زهر فوگو به طرز وحشتناکی دردناک و تقریبا همیشه کشنده است. اگر قربانی ماجرا ماهی را شب خورده باشد در طول خواب با درد دست و پنجه نرم میکند. چند ساعتی بی تاب از این دنده به ان دنده میغلتد و صبح دیگر مرده است...

کتاب های مشابه شام خانوادگی