کتاب درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 21

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
قرآن می گوید که: بهشتی ها از جهنمی ها می پرسند: «ما سَلَکَکُمْ فی‏ سَقَرَ» عربی هایی که می خوانم قرآن است. چرا شما جهنمی شدید؟ می گویند: به چهار دلیل، یکی این است که می گفت: جو زده شدیم. گفتیم: «وَ کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضینَ» یعنی هرطوری زدند، همانطور رقصیدیم. یعنی من از خودم اراده نداشتم... خدا بی خود نمی گوید: «هذا بَصائِر» شما اگر این قرآن را بخوانید، بصیرت پیدا می کنید. خدا در قرآن گفته، قرآن بصیرت به تو می دهد، یعنی کلاه سرت نمی رود. نکند با گریه تو را گول بزنند. گریه قلابی هم داریم. برادران یوسف، یوسف را در چاه انداختند، شبانه نزد پدر آمدند گریه کردند. یعنی چه؟ یعنی حواست جمع باشد. گریه ی قلابی هم داریم. گول گریه را نخور... گول سخنرانی را نخور. قرآن می گوید: بعضی ها طوری خوب حرف می زنند که آدم می گوید: اوه... تو که پیغمبر هستی به عجب درمی آیی! «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُه‏» حرف که می زند تو پیغمبر هم بهتت می برد از بس که این خوب حرف می زند. «وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ» گول سخنرانی را نخور! گول همسر را نخور، چه همسر زن باشد، چه شوهر! ممکن است همسر هم دشمنت باشد، «مِنْ أَزْواجکم‏» منتهی اینجا گفته «مِن» یعنی بعضی. «مِنْ أَزْواجِکُمْ وَ أَوْلادِکُمْ» بعضی از بچه ها دشمن شما هستند. یعنی ممکن است شما را با تشر، با گریه شما را از راه خدا کج کنند. ببین وظیفه ات چیست؟
صفحات کتاب :
9

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 21