امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
جهان از ابتدای تاریخ بشریت شاهد تمدنهای بسیاری بوده است، در گذشته نیز درست مانند عصر حاضر تمدنهای بسیاری وجود داشته که از نظر تکنولوژی، فرهنگ و صنعت با هم متفاوت بوده و بعضی از آنها خیلی غنی بوده اند. این جوامع در طی اعصار و قرون پیشگامان تمدن بشری بوده و حتی در موارد بسیاری روشنی بخش زندگی انسان بوده اند در سایه تحقیقات انجام شده مشخص گردیده تمدنهای نواحی مصر، آمریکا، حاشیه دریای سیاه نقش مهمتر و بسزایی در گذشته بشریت و پیشرفتهای آن داشته اند. اما بخشی از این تمدنها که در تاریخ به آنهـا برمی خوریم در طی زمان، یا به طور ناگهانی محو و نابود شده اند و برخی نیز به تمدنهای بعدی خود پیوسته اند. داستان این جوامع همیشه از موضوعات مورد علاقه انسانها بوده و بخشهای مفقوده تاریخ به طـور مستقیم با علم باسـتان شناسی در ارتباط است...
صفحات کتاب :
121

کتاب های مشابه تمدن های مفقوده