امتیاز
5 / 2.8
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,800
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,400

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
افشین تلو:
این مجموعه، که شامل بیست داستان کوتاه است، به نوعی دغدغه ها و پارادوکس های انسانی را در قالب داستان های حیوانی مطرح می کند، تا از این طریق تعارضات و تناقضات دست و پا گیر زندگی انسان ها به نوعی نمایان شود.

از آن جایی که حرفه اصلی من پزشکی است، جرقه های اصلی تحریر این داستان ها در مراجعه بیمارانم به ذهنم خطور کرد.

ما مردمی هستیم که در ادبیات محاوره ای خود، شوخ طبعی های زیادی داریم؛ اما همین که این گفتمان به روی کاغذ یا به صورت مصور در می آید، آستانه تحمل ما به نوعی تحریک می شود.

گزیده متن:
الاغ کارهاش که تموم شد و بارها رو که تحویل داد، راه افتاد و رفت کلینیک ارتوپدی. بعد از یه مدت منتظر موندن، نوبتش رسید. الاغ رفت داخل و مؤدبانه سلام کرد و یه گوشه روی صندلی نشست.
کتابشناسی ملی :
2353818
شابک :
978-600-175-168-4
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-1589-4
صفحات کتاب :
20
کنگره :
‫PIR7994‭‬ ‭/ل86‫‬‭ک8 1390
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62

کتاب های مشابه کلینیک حیوانات