امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000
نظر شما چیست؟
زن - این موجود ظریف - مظهر جمال خلقت است و اسلام می خواهد این گوهر گرانبها در گنجینه ی حجاب مستور باشد تا از آفات هوس ها مصون بماند. از طرفی حجاب نوعی ارزش و احترام برای زنان به دنبال می آورد تا نامحرمان و هوسرانان، آنها را به دیده حیوانی ننگرند. قرآن درباره ی فلسفه ی حجاب می فرماید: «حجاب برای این است که زن شناخته نشود و مورد اذیت و آزار قرار نگیرد.»
... امیرالمومنین(ع).خطاب به حضرت مجتبی(ع) و در حقیقت به تمام مردم فرمودند:
محرم نا محرمی را جدا مراعات کن،زیرا این برنامه برای تو و همه ی زنان نامحرم مصونیت از افتادن در خیال گناه و خود گناه است.
... حضرت سکینه دختر امام حسین (ع) زمانی که با بدن های مبارک شهدا در روز سوم بعد از شهادت امام حسین (ع)، با بدن مبارک پدر ارجمندش خداحافظی می کند، از مصیبت هایی که بعد از شهادت به سرشان آمده، از گرسنگی و غیره... شکایت نمی کند اما از بردن وسایل حجاب ناراحت است و در کنار کشته ی پدر گله می کند و می فرماید :
«یا اباهُ اُنظُر الی رُؤُسَنَا الْمَکشُوفة»
یعنی: ای پدر ببین سرهای ما را برهنه کردند.
صفحات کتاب :
79

کتاب های مشابه پوشش در عصر فناوری