امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
27,000
خرید
95,000
15%
80,750
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب درس هایی از انقلاب (انتظار - دفتر اول)

کتاب درس هایی از انقلاب  مجموعه ای است متشکل از سه دفتر، که هر کدام به عنوان کتابی مجزا، تحت عناوین: انتظار، تقیه، قیام به زیور چاپ آراسته شده، در این مجموعه از چهار مرحله انقلاب اسلامی و مفاهیم هر یک سخن گفته شده است. چهار گام: بینات؛ یعنی روشن گری ها، انتظار؛ یعنی آماده باش، تقیه؛ یعنی پنهان کاری و نفوذ، تو را به گام نهایی؛ یعنی جهاد و قیام راه می دهند. کتاب درس هایی از انقلاب (انتظار - دفتر اول) حاوی مباحث: انقلاب اسلامی، بینات، انقلاب فرهنگی، بینش بنیادی، راه انبیاء، انتظار، مدیریت و تشکل اسلامی و... می باشد.پ

گزیده کتاب درس هایی از انقلاب


 (انتظار - دفتر اول)

بینش بنیادی، راه انبیا، انتظار، مدیریت و تشکل انقلاب... این کلمه را بسیار شنیده ایم و هر کدام از آن تصویرهایی کشیده ایم. آیا مایل هستید تا آن را باز تر و روشن تر بررسی کنیم؟ انقلاب با درک فاصله میان آنچه هستی و آنچه که باید باشی شروع می شود و به عصیان و هجوم و حماسه و ... طرح ریزی می انجامد.

ما برای این طرح ریزی راهی را برمی گزینیم که رسولان رفتند. رسول کارش را از بینش تاریخی و طبقاتی و سیاسی شروع نمی کرد، با فیلم و اسلاید و معرکه گیری و با کلاس های جهان بینی و ایدئولوژی و شناخت مکاتب و تفسیر قرآن و نهج البلاغه شروع نمی کرد که ما شروع کرده ایم و با بازی های بی حاصل خودمان را مشغول نموده و به وازدگی و خستگی رسیده ایم.

کتاب های «انتظار، تقیه و قیام» قصد دارد ما را با راه و روش رسولان آشنا گرداند.

صفحات کتاب :
88
کنگره :
‏‫‬‭BP231/45‏‫‬‭‭/ص‌7د4 1382
دیویی :
‏‫‬‭297/4832
کتابشناسی ملی :
‭م‌82-25
شابک :
964-7803-13-3
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه درس هایی از انقلاب انتظار