امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
600

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
انتخاب منبع مناسب و کافی جهت تامین آب آشامیدنی مورد نیاز جامعه، در درجه اول اهمیت
قرار دارد. فاکتورهای دیگری مانند هزینه برداشت و انتقال آب به نقطه مصرف و خصوصیات
کیفی آب نیز مهم می باشند.

پیچیدگی این موضوعات بر حسب مکان آن متغیر است. در برخی مناطق منابع کافی آب با کیفیت بالا در فاصله مکانی مناسب در دسترس است اما در مقابل مشکلات زیادی در رابطه با استفاده از آن ها وجود دارد.

در سال های اخیر، جوامعی که با محدودیت منابع آب شیرین در دسترس مواجه بودند شروع به جستجوی منابع جدید آب نموده اند مانند شیرین کردن آب های لب شور و شور که می توان به کمک تکنولوژی های نمک زدایی آن ها را به آب شیرین تبدیل نمود.

پتانسیل استفاده مجدد از فاضلاب برای مصارف شرب و غیرشرب نیز مثال دیگری از این تکنولوژی ها است.
صفحات کتاب :
250
کنگره :
‏‫‬‮‭TD430‏‫‬‮‭/ف4 1395
دیویی :
‏‫‬‮‭628/162
کتابشناسی ملی :
4375745
شابک :
978-600-369-046-2‬‬
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه فرایندهای پیشرفته تصفیه آب