کتاب زمانتان را مدیریت کنید و کاراییتان را دو برابر کنید (صوتی و pdf)

امتیاز
5 / 4.7
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در وصف همه افراد موفق میگویند که بسیار منظم هستند و مدیریت زمان خوبی دارند خوشبختانه مهارت های مدیریت زمان با تمرین و تکرار قابل یادگیری هستند.

شما می توانید با بکار بستن مفاهیمی که در آستانه یادگیریشان هستید، یکی از پر بار ترین افراد در رشته خودتان بشوید. برایان تریسی دراین زمینه صاحب نظر است. او بدون دیپلم از دبیرستان شروع کرد و با کارش خود را بالا کشید تا مدیر اجرایی یک شرکت 265 میلیون دلاری شد...
صفحات کتاب :
36

کتاب های مشابه زمانتان را مدیریت کنید و کاراییتان را دو برابر کنید