امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 19,500
نظر شما چیست؟
فرهاد ساسانی در این اثر سعی داشته تا خارج از ابعاد سیاسی و نظامی مقالاتی را گردآوری کند که از دیدگاهی متفاوت به مساله جنگ نگاه کرده اند.
هفت مقاله این کتاب با دراختیار گرفتن واژگانی چون زبان، اجتماع، ساختارها، ارزش ها، باورها، کنش ارتباطی و فرهنگ درصدد است نشان دهد که زبان در کنش ارتباطی و در کاربرد اجتماعی (گفتمان)، چگونه در بافتی به نام اجتماع و در قالبی به نام فرهنگ، ما را به ادراک معانی ویژه ای درباره جنبه ای از واقعیت سوق می دهد و سپس معرفت ما را درباره آن واقعیت سامان می دهند.
"خاطره و گفتمان جنگ" نگاهی فرا منطقه ای به مساله جنگ دارد و در مقالات هفت گانه کتاب که از نویسندگان خارجی است مساله جنگ از دیدگاه های مختلف و در مکان های گوناگون مورد بحث قرار گرفته است.
"چارچوب مطالعه جنگ و یادبود در سده بیستم" نوشته "جی وینتر" و "امانوئل سیوان"، "اشکال خویشاوندی و یادبود پس از جنگ کبیر" از "جی وینتر"، "تاریخ نگاران خاطرات شخصی، جمعی و عمومی خشونت و ستمگری جنگ" از "استوارت وولف"، "تاریخ سازی جنگ" نوشته "سیمون جونز"، "جنگ الجزایر در خاطره جمعی فرانسویان" از "آنتوان پروست"، "مخالفت با تسلا والتر بنیامین و رد سوگواری" از "مارتین جی"، و "ماهیت انسانی و کارکرد جنگ در تکامل اجتماعی" نوشته "پیتر مه یر" فصل های این کتاب 427 صفحه ای است.
فرهاد ساسانی درباره این کتاب می گوید: "گفتمان جنگ مجموعه ای است از ساختارها و روابط حاکم و ناظر بر کلیه وجوه نشانه شناختی بیان جنگ که تداعی گر ارزش ها، باورها و معارف خاصی است."
وی می افزاید: "گفتمان جنگ از یک سو در مقابل و در ارتباط با گفتمان هایی چون گفتمان سیاست، گفتمان ورزش، گفتمان فمنیسم و مانند آن ها، یک گفتمان عام و کلی است و از سوی دیگر، گفتمانی است متکثر و دربرگیرنده گفتمان های متفاوت جنگ مربوط به فرهنگ ها، خرده فرهنگ ها و زمان های متفاوت با ساختارها، روابط ارزش ها و باورهای خاص خود که هنگام گفتن، نوشتن و بیان، تجلی پیدا می کند."
صفحات کتاب :
493
کنگره :
‫‬‭U21/2‫‬‭/س2خ2 1387
دیویی :
‫‭355/02
کتابشناسی ملی :
1332823
شابک :
978-964-506-567-4
سال نشر :
1387
شابک دیجیتال :
978-600-03-2049-2

کتاب های مشابه خاطره و گفتمان جنگ