امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
3,250
نظر شما چیست؟
مجموعه شعر« باران بر گورهای کهنه اریب می بارد » سروده حبیت الله بخشوده است . قالب اشعار این مجموعه در قالب شعر نو است .مضمون اصلی اشعار طبیعت است . شاعر در شعرهایش به طبیعت باز می گردد . از زمستان می گوید و از کوه و دشت و تپه تا می رسد به ماهیان دریا ، به تنگ های تشنه ، به کلاغ ها ، به برگ ها و اسب ها ، کوه و پلنگ ، مزارع سرسبز و ....
در واقع همه اشعار وی سری به طبیعت می زند و به توصیف طبیعت می پردازد .
صفحات کتاب :
34
کنگره :
‫PIR7963‭‬‭ /خ47‫‬‬‮‭ب2 1390
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
2057088
شابک :
978-600-175-005-2
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2054-6

کتاب های مشابه باران بر گورهای کهنه اریب می بارد