امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,550
نظر شما چیست؟
هنر چیست؟ آیا هنر حاصل تقلید یا بازنمایی جهان واقع است، چنان که افلاطون وارسطو و ، به تأسی از آنان و با جرح و تعدیل هایی، لسینگ و هگل و شوپنهاوئر گفته اند؟ یا بیانگر عواطق و احساسات است، آن گونه که کروچه و کالینگود و تالستوی برآن رفته اند؟ یا فقط فرمی معنادار است، همان طور که کلایوبل، با تکیه بر سنت فکری ای که از آکویناس آغاز شد و با هیوم و کانت ادامه یافت، اظهار می کرد؟ یا صرفأ چیزی است که اهالی دنیای هنر آن را هنر قلمدادکنند، به همان نحو که جرج دیکی، آرتور دانتو، و سایر طرفداران نظریه نهادی برآن اند؟
یا این که، به قول جرالد لوینسون، زمینه های تاریخی هنر را از ناهنر متمایز می کند؟ و یا، براساس آموزه ی ویتگنشتاین و تبیینی که موریس وایتس از آن به دست داد، هنر اساسأ تعریف ناشدنی است و می باید که به شباهت های خانوادگی آثار هنری اکتفاء کرد و هنر مفهومی گشاده دانست؟...
صفحات کتاب :
76
کنگره :
‫Q180/55‭‬ ‭/ر9‫‭ک4 1390
دیویی :
‫‬‭001/42
کتابشناسی ملی :
2373855
شابک :
978-600-175-173-8‬
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2470-4

کتاب های مشابه طریق التحقیق