کتاب درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 23

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
از گناه بدتر، گناهکار مردن است. اگر آدم گناه کند می تواند این گناه را رفو کند. جبران کنیم، بالاخره حدیث داریم اگر ماه رمضان تمام شود و خدا کسی را نبخشد این پیداست خیلی آدم بدبختی است که این همه کنار دریایش بردیم، یک آبی به صورتش نریخت. یعنی مقصر خودش است... در قیامت عذرخواهی فایده ای ندارد. اما در دنیا خدا زود راضی می شود. هرکس هر گناهی کرده بگوید: خدایا معذرت می خواهم. در دعای کمیل می گوید: «یا سریع الرضا» خدا زود راضی می شود... چیزهایی که از خودش است، خودش گران می خرد. آدم تعجب می کند. ما که نماز می خوانیم، آبش از کیست؟ توانش از کیست؟ حافظه اش از کیست؟ علمش از کیست؟ قبولی اش از کیست؟ از ایمان گرفته تا آب و قوت و همه چیزهایی که هست. در عین حال می گوید: خودم می خرم. مثل پدری که بلا تشبیه می گوید: این زمین را بگیر. این هم آهن، این هم آجر، این هم سیمان، این هم پول بنایی، این هم شیشه، همه چیزهایش را خودم به تو می دهم. خانه را ساختی؟ حالا می گوید: خودم از تو گران می خرم. ده برابر مردم می خرم، آنوقت ما از خدا امکانات می گیریم، چشم و گوش و استعداد و هوش و تخصص و همه ی نعمت ها را از خدا می گیریم، می گوییم: نه می خواهیم مردم راضی باشند. کاری به رضای خدا ندارم. مردم راضی باشند. امکانات را از خدا می گیریم. خانه که ساختیم به دیگران می فروشیم. هرچه هم خدا می گوید: بابا به خودم بفروش، ده برابر! پسرجون تو خودت از من هستی. زمین از من است، همه امکانات برای من است، حالا هم که ساختی من ده برابر دیگران می خرم. می گوییم: نه، من می خواهم به دیگران بفروشم!

صفحات کتاب :
10

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 23