امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000
نظر شما چیست؟
در این کره خاکی، انسان مدعی خود را مشرف بر همه موجودات جهان می داند و غافل از اینکه بر همه موجودات (اعم از گیاهان و حیوانات و...) نیاز مبرم دارد، خودخواهانه به نابودی آن ها برآمده است.

در آنجائیکه انسان شخصیت واقعی اش را در پشت ماسک های ظاهری پنهان کرده است حیوانی بی ادعا، رفتار واقعی اش را بروز می دهد و نکاتی را رعایت می کند که آن انسانی که خداوند به او افتخار مقام اشرف مخلوقات را عطا کرده از رعایت آن ها غافل شد...
صفحات کتاب :
208
کنگره :
‏‫‬‭QL۷۵۱‏‫‭/‮الف‬۸آ۸ ۱۳۸۵
دیویی :
‏‫‬‭۵۹۱/۵۲۴
کتابشناسی ملی :
م85-14323
شابک :
978-964-7722-26-1‬
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه آموزشگاه من حیات وحش