امتیاز
5 / 4.3
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
32,000
خرید چاپی
115,000
15%
97,750

نظر دیگران

نظر شما چیست؟

کتاب حرکت علی صفایی حائری پیرامون تحلیل جریان فکری و تربیتی انسان است و توسط انتشارات لیله القدر منتشر شده است.

معرفی کتاب حرکت

هر کدام از ما در جایگاهی نشسته ایم و برایمان چه در خانه و اداره و چه در محراب و منبر، اشتغال و فعالیتی است. گاه به آن چه امروز داریم، قانع ایم و خیال می کنیم همان نهایت و غایتی است که می توانیم تأمین کنیم. این در صورتی است که به محدودیت در انسان معتقد باشیم و او را در محدوده ای متوقف کنیم. اما اگر معتقد باشیم، انسان گرچه استعدادهایش محدود است، ولی با ترکیب آن ها نامحدود و بی نهایت می شود، هیچ گاه جایگاهی را که داریم نقطه آخر نخواهیم دانست؛ که حروف الفبا در ترکیب با هم بی نهایت کلمه و بی نهایت جمله به وجود می آورند؛ استعدادهای انسان هم در ترکیب با یکدیگر، بی نهایت استعداد می آفرینند.
اگر انسان حرکتی نکند، طبیعی‏ است که در رکودش بگندد. اگر به طهارت آب پاک چشمه ها و اشک پاک ابرها هم که باشد، می گندد؛ که گندیدن ضرورت است.
کفر متحرک به اسلام می رسد، ولی اسلام راکد، پدر بزرگِ کفر است.
سلمان ها در حالی که کافر بودند، حرکتشان آن ها را به رسول منتهی کرد و زبیرها در حالی که با رسول بودند، رکودِشان آن ها را به کفر پیوند زد.
کفری که با حرکت ما همراه باشد، وحشتی ندارد. وحشت آن جایی است که با رکودها پیوند خورده باشیم.
کتاب حرکت از سری سخنرانی ها و مباحث تربیتی استاد علی صفایی حائری (عین- صاد) است که در سال 57- 56 در میان جمعی از دانشجویان تحت عنوان حرکت ایراد شده است. استادی که آثار ارزشمندی همچون رشد، روش برداشت از قرآن و اخبات از او به یادگار مانده است.
انتشارات لیلة القدر کوشیده است تا با حفظ امانت و انسجام و ارتباط و با کمترین تصرف ممکن، کتاب حاضر را تحقیق و تنظیم و چاپ کند.

خلاصه کتاب حرکت علی صفایی

در کتاب حرکت علی صفایی، خواننده با سه بحث کلیِ‏ ضرورت، جهت و نیازهای حرکتِ‏ انسان آشنا می شود.
ضرورتِ حرکت‏ و رشد آدمی، با توجه به سه عاملِ‏ قدر و ارزش‏، ترکیب خاص‏ و نیازهای او و با توجه به درک فاصله بین آن چه که هست و آن چه که باید باشد، توضیح می یابد.
در بحث‏ جهت حرکت‏، هدف، چیزی بالاتر از عدالت و آزادی و رفاه و تکامل، که آرمان های کنونی انسان معاصرند، معرفی می شود؛ چرا که هدف برای چنین انسانی که حرکت برایش ضرورت دارد، رشد اوست. هدف، نه تنها تکامل انسان و استعدادهای او، که جهت دادن به استعدادهای تکامل یافته اوست.
در بحث‏ نیازهای حرکت‏، پس از شناخت این نیازها؛ چه در رابطه با خود انسان‏ و چه‏ در رابطه با دیگران‏ و چه در رابطه با محیط کار او، تحلیلی برای رفع این نیازها داده شده است.
در رابطه با انسان‏، محتاج‏ بینش فکری، قدرت روحی و طرح کلّی‏ هستیم و همین جاست که با طرح کلی مکتب و نظام های آن آشنا می شویم.
در رابطه با دیگران‏ محتاج‏ تربیت و سازماندهی‏ مهره ها و نیروها هستیم.
برای این تربیت باید مهره ها را شناسایی کرد و برای این مهم باید از جایی مناسب شروع کرد؛ جایی که ام القری و مادر شهرها باشد که بتوان بدون صرف وقت زیاد و بدون پراکنده شدن، جمع آوری و تربیت کرد، که کارهای بزرگ، بدون جایگاه مناسب، نتیجه ای نمی دهند و باری ندارند.
در رابطه با محیط کار هم، با درگیری ها و اختلاف ها و تضادها همراه هستیم و برای رفع آن ها محتاج‏ ترکیب و تبدیلی‏ تا بتوان نه تنها اختلاف ها را مهار، که از آن ها بهره مند شد و از آن ها بهره برداری کرد، که مؤمن ساده نیست، کیّس است و آگاه به زمان و می داند چطور از اختلافات و درگیری ها استفاده کند و چطور آن ها را با ترکیبی که آموخته، تبدیل نماید.

برشی از متن کتاب

داستان از خودِ انسان شروع می شد. گفتم اگر بنا شد انسان باشیم و انسان را کلّیّتی بدانیم که در او، تاریخ، جامعه، وراثت، تربیت، غریزه و نیروهای درونی اش شکل گرفته و ترکیب مجموعه این جبرها، کلّیّت او را ساخته و در این کلّیّت و در این ترکیب به آزادی رسیده و تولید او از ترکیب خاص او منشأ گرفته، این جا بود که انسان را خط اول می شناختیم و باید هر گونه دگرگونی را از او شروع می کردیم.
اگر بنا شد که این انسان انتخاب کننده باشد؛ انسانی که فرزند انتخاب خویش است، این انتخاب، سنجش می خواست و سنجش هم شناخت. این شناخت یا مبتنی بر تجربه بود یا بر بینش عرفانی و یا مبتنی بر درک بلاواسطه انسان از خود.
«عرفان» یا روش شناختی که از دل مایه می گرفت، روش حساب شده ای نبود. دل، نه منبع شناخت که عاملِ حرکتِ انسان بود؛ یعنی وقتی شناخت و ادراک در انسان شکل می گرفت، احساس او به جریان می افتاد که دل منبع احساس آدمی است.
«شناخت علمی» هم، شناخت با واسطه بود و ما به حادثه ها آن طور نگاه می کردیم که چهار چوب فلسفی خود را اتخاذ کرده باشیم. هر شناخت علمی، مبتنی بر شناخت فلسفی بود و این شناخت هم، بر اساس آگاهی و درک بلاواسطه‏ای بود که از خود داشتیم؛ چرا که ما پیش از هر چیز خودمان را احساس می کردیم.
درست است که ارگانیزم در رابطه با طبیعت، عکس العملی داشت که می توانستیم اسمش را غریزه بگذاریم و درست است که در موقعیت های جدید، ارگانیزم، فعالیت جدیدتری را شروع می کرد که می توانستیم به صورت همان آگاهی های شرطی از آن یاد کنیم و آن ها را زمینه ای برای آگاهی های بعدی بگیریم که مراحل چند گانه شعور انسانی را از همین جا دنبال می کردند، ولی مسأله این بود که داستان شناخت انسان، تنها در رابطه ارگانیزم با طبیعت خارج مطرح نمی شد؛ چرا که درک من از خودم، در رابطه با خارج مطرح نبود. 

خرید کتاب حرکت علی صفایی حائری

نسخه چاپی کتاب حرکت را می توانید از طریق سایت و یا نرم افزار فراکتاب خریداری کنید.

کتاب های علی صفایی حائری

از کتاب های علی صفایی حائری که در فراکتاب نیز موجود است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
دانلود کتاب استاد و درس صفایی حائری در نرم افزار فراکتاب برای علاقه مندان فراهم است.
کتاب خون خدا صفایی حائری به صورت نسخه چاپی در فراکتاب در دسترس قرار دارد.
کتاب مسئولیت و سازندگی نیز به صورت نسخه الکترونیک و چاپی در فراکتاب موجود می باشد.

جملات این کتاب واقعا انسان را به فکر فرو می برد. 

"فطرت؛ یعنی همین ساخت انسان، به گونه ای است که اگر بمانیم، می گندیم."

"عظمت انسان در بینش اوست، نه دانش او."

"وقتی انسان امتداد عظیم خود را، با ایمان به معاد، حس کرد؛ حرکت عظیمش را شروع می کند."

مطمئن باشید کتاب حرکت فطرت مغفول آدمی را، هم چون پیامبران، بیدار می کند و شما را به حرکت وامی دارد. این کتاب خاطر نشان می کند که ضرورت حرکت از ضرورت نفس کشیدنمان هم بیشتر است. می فهماند، مادامی که ضرورت حرکت درک نشود انسان در راه های پر از رنج و درگیری می ماند. و آن وقت است که باید گفت: "انّ الانسان لَفی خُسر"

دانلود کتاب حرکت

نسخه الکترونیک کتاب حرکت را می توانید از طریق نرم افزار فراکتاب دانلود کرده و سپس آن را در کتابخوان فراکتاب مورد مطالعه قرار دهید.

دانلود کتاب حرکت

مشخصات کتاب حرکت در جدول زیر آورده شده است:

مشخصات
ناشر: لیله القدر
نویسنده: علی صفایی حائری
تعداد صفحه: 302
موضوع: سبک زندگی اسلامی، دین پژوهی
قالب: چاپی و الکترونیک

 

کتابشناسی ملی :
5692483
شابک :
‫‭978-964-7803-19-9
سال نشر :
1397
صفحات کتاب :
302
کنگره :
‏‫‭‭BP103/2
دیویی :
297/973

کتاب های مشابه حرکت