امتیاز
5 / 4.7
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این داستان باز آفرینی داستان یکی از حکایتهای مثنوی معنوی اثر حکیم جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولوی است
صفحات کتاب :
7

کتاب های مشابه نزاع در خرابه