امتیاز
5 / 0.0
خرید چاپی
28,500
15%
ت 24,225
نظر شما چیست؟
چیزهای زیادی هست که قورقوری آن ها را می داند و چیزهای زیادی که نمی داند. «کتاب های من می دانم»، «من نمی دانم» با جمله هایی ساده و روایتی جذاب، بچه ها را با مغهوم اندیشیدن و پرسشگری آشنا می کند، مهم ترین مهارت های زندگی.
سال نشر :
1398
صفحات کتاب :
12
دیویی :
دا152/4ق199م 1398
شابک :
9786003204256

کتاب های مشابه من نمی دانم

با موفقیت اضافه شد
0