امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 27,900
نظر شما چیست؟
این اثر در علمِ معانی، بیان و بدیع، و مشتمل بر تمام قواعد و صناعات ادبی است. آرا علمای بلاغت در این کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

این اثر ادبی هر چند در دوره افول نثر فارسیِ پس از سلسله مغول فراهم آمده و بی تردید برخی ویژگی های عامّ نثر این دوره را، مانند مطابقت صفت و موصوف، جمله سازی با سبک و سیاق عربی و کم توجهی به قواعد دستور زبان فارسی به همراه دارد، لیکن دارای نثری پخته و عالمانه بوده و تا اندازه ای از سبک نگارش مطوّل تفتازانی متأثر است.
صفحات کتاب :
422
کنگره :
PIR3352‭/م‌2‮الف‌‬81376
دیویی :
‭8‮فا‬0/42
کتابشناسی ملی :
‭م‌77-3121
شابک :
964-5603-2-1
سال نشر :
1376

کتاب های مشابه انوار البلاغه

با موفقیت اضافه شد
0