امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 16,300
نظر شما چیست؟
مؤلف از ادیبان و سخنوران شهیری است که در نحو و خطب و فنون شعری و علوم ادبی و عربی در عصر خود بی نظیر بوده است.

این اثر، مجموعه ای از اشعار سرایندگان نامدار بیشتر ایرانی و از اهالی خراسان و خوارزم و اقوال و حکایات عربی است. این مجموعه را موفّق بن طاهر بن أبی سهل فاریابی به فارسی برگردانده و ذیل اشعار و اقوال عربی درج کرده است.

از دیگر آثار اوست: شرح سقط الزّند أبو العلاء معرّی که در آن به غور در اسرار معانی اشعار أبوالعلاء پرداخته است.
صفحات کتاب :
249
کنگره :
PJA2578‭/خ‌9ب‌4 1380
دیویی :
892/7108
کتابشناسی ملی :
‭م‌80-14503
شابک :
‎964-6781-60-8
سال نشر :
1380

کتاب های مشابه بدایع الملح

با موفقیت اضافه شد
0