نظر شما چیست؟
خاطرات فرماندهی از گروهان هنگ 1 تیپ 413 عراق، که ‏در زمان جنگ ایران و عراق در عملیات کربلای 5 ایرانی‏ها به ‏نیروهای ایرانی پناهنده شده است.
راوی این خاطرات به شرح درگیری‏ها در مناطق جنگی سید صادق،پنج وین، شلمچه و بصره و عملیات کربلای 5 ایرانیها پرداخته است.وجود جوخه‏ های اعدام در جبهه ‏های عراق جهت کسانی که بدون‏ دستور مافوق مبادرت به عقب‏ نشینی می‏کنند/ متهم کردن افسران‏ رده بالا عراقی به بی‏ کفایتی از سوی یکدیگر/ شرب خمر افسران‏ ارتش عراق/ مجوس خواندن ایرانیها توسط صدام حسین/ دریافت ‏مدال شجاعت توسط راوی از طرف صدام حسین/ پرت کردن 3اسیر ایرانی از هلی کوپتر به دست هشام صباح الفخری/ بمباران ‏شیمیایی منطقه پنج وین توسط عراقی ها/ تأکید راوی مبنی بر وجودامدادهای غیبی برای ایرانیها با ذکر چندین نمونه/ رفتار غیر انسانی ‏عراقی‏ ها با اعضای سپاه پاسداران و بسیجیان اسیر/ وجود مؤثرحجةالاسلام ابوترابی و برخورد راوی با وی/ منافقین و همکاری‏ آنان با حزب بعث و شرحی بر عملیات کربلای 5 ایرانیها موارد عمده‏ نقل شده در این خاطرات است.
صفحات کتاب :
97
کنگره :
‫DSR1629‭‬ ‭/ر24آ3 1388
دیویی :
‫‬‮‭955/0843092
کتابشناسی ملی :
1952675
شابک :
9780245069291
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1482-8

کتاب های مشابه هنگ ترسو ها