امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
«امام» به معنای پیشوا و جمع آن «ائمّه» است. در حقیقت به آنچه از او پیروی می شود امام می گویند؛ خواه کتاب باشد یا انسان، حق باشد یا باطل. [1]
اکنون که معنای امام روشن شد، برای اثبات این که امامت، یکی از اصول دین است،آیات و روایاتی را بیان کنیم...
سال نشر :
1358
صفحات کتاب :
128
کنگره :
‫‬‭BP211/5‫‭/ح27‮الف‬6 1358
دیویی :
‫‬‭297/4172
کتابشناسی ملی :
1736774
شابک :
964-5652-46-4

کتاب های مشابه امامت