امتیاز
5 / 0.0
خبرم کن
کتاب چاپی ناموجود است
175,000
15%
148,750
نظر شما چیست؟
ناامیدی در زمان طلاق به میزان انتظارات ما از زندگی مشترک بستگی دارد. هر چه انتظار ما از زندگی بیشتر باشد و لزوم وجود فرد دیگری را برای معنادار کردن زندگی بیشتر احساس کنیم، تحقق نیافتن انتظاراتمان ما را مأیوستر میکند. برای بسیاری از افراد زندگی پس از طلاق مانند ظرف شکستهای است که فرد برای ادامه آن باید بتواند اجزای شکسته آن را جمعآوری کند. در این دوره میتوان احساسات عمیق عاطفی مانند یأس، ناامیدی، انتقام، مقابله به مثل و درماندگی را تجربه کرد. این افراد، برای زندگی پس از طلاق باید جهت تازهای را در پیش گیرند و البته به زمانی نیاز دارند که برای آرزوهای بربادرفته خود به سوگ بنشینند و سرانجام به این حقیقت پی ببرند که باید از گذشته دل بکنند. اکثر کتابهایی که درباره طلاق نوشته شده است، تنها به بیان مشکلات برخاسته از جدایی میپردازند؛ مانند آسیب دیدن «خود» شخص، بیارزش دانستن خود و پرسشهای مکرر درباره علت طلاق و ترس از آینده. اما دکتر بروس فیشر با ارائه چهارچوب مشخصی این امکان را برای خواننده فراهم میسازد تا این دوره کوتاه را بررسی کند، جایگاه خود را تشخیص دهد و با استفاده از رهنمودهای عملی گام به گام، به سوی آیندهای سالم و پرنشاط پیش رود. در واقع با مطالعه این کتاب، فرد میتواند از گذشته درس بگیرد، خود را بهتر بشناسد و ابعادی از وجود خود را پرورش دهد که قبلا برای او ناشناخته بوده است. بهترین تعبیری که میتوان از سازندگی این دوره کرد، نقاهت و بهبودی بعد از عمل جراحی است.
دیویی :
155/93
شابک :
9789646181915
سال نشر :
1400
صفحات کتاب :
246

کتاب های مشابه بازسازی زندگی پس از طلاق