امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 13,500
نظر شما چیست؟
شانزده سال پیش به آمریکایی ها هشدار دادم: «بیشعورها دارند می آیند.» بعضی از مردم حرف هایم را شنیدند. حتی بعضی از بیشعورها هم سخنانم را گوش دادند. اما کافی نبود.

بیشعورها اینجا هستند. در انجمن ها، دانشگاه ها، کتابخانه ها، رسانه، علوم، دین و تجارت رسوخ کرده اند. یاوه گویی ها و ادعاهای ساختگی در فرهنگ ما نفوذ کرده و تفکر مردم را آلوده کرده است.

شرافت دستخوش این موج منفی قرار گرفته، ولی هنوز نمرده است. سم کشنده ی بیشعوری فرهنگ و تمدن را هدف خود قرار می دهد. از آنجایی که بیشعورها به پول، شهرت و قدرت خو گرفته اند، به بیشعورهای دیگری که پولدارتر، مشهورتر و قدرتمندتر هستند حسادت می کنند.

هر چقدر بیشعور بزرگ تر باشد، عواقبی که دامن گیر جامعه می شود، مهلک تر و کشنده تر است. منتظر انفجارهای مهیبی در سراسر دنیا باشید. بیشعوری دارد به سرعت تمام دنیا را می گیرد.
به کمک و تلاش ما، ابر بیشعورها نابود خواهند شد. از بین بردن آن ها نشانه موفقیت ماست، درست مثل فوران کوه آتشفشانی کراکاتوآ همه چیز را می سوزاند و نابود می کند.

چه کاری از دست ما بر می آید؟ یاید بگیریم درست فکر کنیم. اگر در مورد اینگونه مسائل درست بیاندیشیم، بهتر می توانیم بیشعورهای پیرامون خود را تشخیص دهیم.

باید به ایدئال های خود افتخار کنیم. بیشعورها در برابر ایده آل هایی مثل راستی و سودمندی نقطه ضعف دارند.

با من همراه شوید. در مقابل نشر بیشعوری بایستید و علیه آن مبارزه کنید. گوش به زنگ باشید. سرتان را بالا بگیرید و به خود افتخار کنید.

هرگز شکست را نپذیرید! قهوه ای، رنگ مورد علاقه ی شما نیست.
دیویی :
‏‫‬‭155/2
کتابشناسی ملی :
4216136
شابک :
‏‫‬‭978-600-7436-60-8
سال نشر :
1395
صفحات کتاب :
200
کنگره :
BF724/3‭ /خ9‭‬‏‫‬‭ک43 1395

کتاب های مشابه بیشعور ضد گلوله

با موفقیت اضافه شد
0