خرید و دانلود کتاب ابر خردها

سیری در باغ وحش ذرات زیر اتمی

امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
ت 4,000
نظر شما چیست؟
یونانیان باستان بر این باور بودند که همه چیز از چند عنصر بنیادی ساخته شده است. این اندیشه در بنیاد درست بود، اما جزئیات آن نادرست از آب درآمد.

امروز می دانیم که عنصرهای آنان، «خاک، هوا، آتش و آب» از عناصر شیمیایی ساخته شده اند. آب خالص از دو عنصر هیدروژن و اکسیژن، هوا به طور عمده از نیتروژن، اکسیژن و اندکی کربن و آرگون ساخته شده است.

در پوسته زمین بیشتر از 90 عنصر طبیعی وجود دارد؛ بخش اصلی آن، اکسیژن، سیلیس و آهن است که با کربن، فسفر و عنصرهای دیگری آمیخته است که شاید هرگز نامشان را هم نشنیده باشید، مانند: روتنیوم، هولمیوم و رودیوم. فراوانی عناصر بسیار متفاوت است. به عنوان یک قاعده سرانگشتی، آن هایی که اول به ذهن خطور می کنند، فراوان ترینند و آن هایی که نامشان را هم نشنیده اید، کمیاب ترین؛ بنابراین برنده مسابقه، اکسیژن است.
بیشتر
صفحات کتاب :
96
کنگره :
1395، الف 2 ن / 5 / 778 CQ
دیویی :
7 / 539
کتابشناسی ملی :
3991851
شابک :
9-83-6723-600-978
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه ابر خردها

با موفقیت اضافه شد
0