امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500
نظر شما چیست؟
با هم برای هم(دانه های انار)
ما دانه اناریم بهم پیوسته
سومین کتاب از مجموعه 4 جلدی ( آدمیت هنر است ، جان برادر دریاب )
بارقه ارتباط شایسته در ساحت مسئولیت و نظم بایسته ، مودت و دلخوشی است
و خدا فرمود : با هم باشید تا با شما باشم
صفحات کتاب :
80
کنگره :
‫‬‭HD30/28‫‭/‮الف‬53د2 1395
دیویی :
‫‬‭320/6
کتابشناسی ملی :
4350509
شابک :
978-600-92394-3-6
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه با هم برای هم