امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
- خنکای جاودانی دارد، آب این چشمه.
- خنک و جاری تندتر باش.
- این همه شتاب برای چه، از آب چشمه بر چهره بریز تا شاداب شوی.
- پذیرائی فرود گرامی تر است آن را بیشتر دوست می دارم.
- آنچه کیخسرو می بخشد گرانتر است، کلات را بگذار.
- با کلات شروع کرده ایم، فرود را بگذاریم با جریره چه کنیم که چشم به راهمان است.
صفحات کتاب :
95

کتاب های مشابه شب اول