نظر دیگران

نظر شما چیست؟
از کتاب مصباح المتهجّد شیخ‏ طوسی نقل می‏کنیم.خواندن آن در هر صبح و شام مستحب است و بهترین وقت برای خواندن آن بعد از عصر جمعه است.
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
6
کنگره :
‫‭BP267/8‫‭/د78832 1390
دیویی :
‫‭297/772‬‬
کتابشناسی ملی :
2594513
شابک :
978-600-6511-01-6

کتاب های مشابه دعای عشرات