کتاب درسهایی از قرآن: آسان گرفتن در زندگی

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
اول از همه به خودمان آسان بگیریم. این وسواسی‌ها خودشان به خودشان گیر می‌دهند. خدا می‌گوید: پاک شد، وسواسی می‌گوید: نخیر! پیغمبر، ائمه، مراجع تقلید همه می‌گویند: پاک است. می‌گوید: نخیر پاک نشد. یعنی چه؟ یعنی همه شما دروغ می‌گویید. من می‌گویم پاک نشد. افراد وسواسی خودشان، خودشان را... گیر خودش است. یعنی گیر شرق نیست، گیر غرب هم نیست. گیر خودش است. در خواص هم هست(برگرفته از درسهایی از قران در تاریخ 92/4/19)
صفحات کتاب :
10

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن: آسان گرفتن در زندگی