امتیاز کتاب:
5 / 5.0
از 3 رای
الکترونیکی (صوت و متن):
0.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران درباره Ancient Mariner

نظر شما چیست؟
It is an ancient Mariner,
And he stoppeth one of three.
“By thy long grey beard and glittering eye,
Now wherefore stopp’st thou me?
“The Bridegroom’s doors are opened wide,
And I am next of kin;
...

کتاب های مشابه Ancient Mariner

با موفقیت اضافه شد
0