نظر شما چیست؟
مجموعه 5 نمایشنامه تک پرده ‏ای که همگی پیرامون‏ مسایل مرتبط با جنگ ایران و عراق نوشته شده ‏اند. در «کانال‏ کمیل» 6 شخصیت نمایشنامه که از بسیجیان و فرماندهان هستند در ماجراهایی به مرور خاطرات گذشته در حین تفحص شهدای‏ کمیل پرداخته ‏اند.
«تپه افلاک» به شرح تحول یک دانشجوی زمان جنگ که بخاطردرس از جبهه مانده و اکنون پس از جنگ دچار ندامت شده است‏ می‏ پردازد وی طی مأموریتی در آب رسانی به مناطق محروم در اثرانفجار بمب کشته می‏شود.
ماجرای «شبیه پدر» مربوط به پسری است که 13 سال چشم انتظارپدر مفقودش است و با بازگشت پیکر پدر، وی مخاطب پدرش قرارمی‏گیرد و پدر نذر خود را که شبیه‏ خوانی علی‏ اکبر است به پسر واگذارمی‏ کند.
«خاک سبز» و «شام غریب» دو نمایشنامه دیگر این مجموعه ‏هستند که یکی در موضوع تفحص می‏باشد و دیگری آرزوی پسرکی‏ در شفا یافتن پدر جانبازش است.
صفحات کتاب :
186
کنگره :
‫PIR8159‭ /د3‭‭ک2 1388‬
دیویی :
‭8‮فا‬2/62‬
کتابشناسی ملی :
1964923
شابک :
978-964-00-1275-8
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1577-1

کتاب های مشابه کانال کمیل