نظر شما چیست؟
پیریانکا چوپرا جوناس در کتاب «ناتمام» از زندگیاش در دو فرهنگ متفاوت آسیایی و آمریکایی و چگونگی رشد و شکوفایی آموختهها و استعدادهایش میگوید.زندگینامهای بینظیر که ریشه در دو دنیای مختلف دارد. کتاب ناتمام به کودکی پیریانکا چوپرا جوناس در هند؛ سالهای نوجوانیاش در ایالات متحده آمریکا و بازگشتش به هند میپردازد، جایی که برخلاف انتظار، تازهواردی در دنیای هنر و سرگرمی توانست برنده مسابقه ملی و بینالمللی زیباترین دوشیزه جهان شود تا سرآغازی باشد برای حرفه بازیگریاش در سطح جهان. پیریانکا با صداقت و صمیمیت تمام، چالشهای مسیر رسیدن به هدفش و خانهبهدوشی دوران کودکیاش را با خواننده به اشتراک میگذارد؛ درنتیجه خواننده با کتابی فلسفی، الهامبخش، جسور و سرکش مواجه است. دقیقا مانند خود نویسنده.
صفحات کتاب :
248
شابک :
9786004614726
سال نشر :
1400

کتاب های مشابه ناتمام

با موفقیت اضافه شد
0