نظر شما چیست؟
کتاب حاضر 9 داستان کوتاه از نویسندگان حرفه‌ای و نوقلم است که توسط فیروز زنوزی جلالی با یک مقدمه بلند تحت عنوان سال 83، داستان کوتاه و معضلات پایدار به چاپ رسیده است. محتوای داستانها، متنوع و پ‍ُررنگ‌اند. بیشتر دغدغه‌های ذهنی، مذهبی و اجتماعی را به تصویر کشیده‌اند. دغدغه‌هایی از روزهای دور، قبل از انقلاب، روزگار پس از انقلاب، مشکلات اجتماعی پیش رو و آنچه از ساختار اجتماعی و فرهنگی، نویسنده را متأثر کرده است. برخی داستانها صورت روایی داشته و برخی از انسجام محکمی برخوردار است. داستانها، دریافت از رویدادهای متنوع عرصة داستان کوتاه در سالهای اخیر است. از گوناگونی صورتهای مختلفی همچون داستان کوتاه، کوتاه کوتاه، مدرن و پسامدرن و... که هر کدام از این صورتها به واقع ناشی از تبعات توجه خاص جامعه به ادبیات داستانی و خاصه داستان کوتاه است. مجموعه حاضر، در دو مجموعه جداگانه از نویسندگان مطرح و نوقلم به چاپ خواهد رسید و این مجموعه نیز نخستین مجموعه داستان از این سلسله و با همین هدف است که به نام قصه 83 به چاپ رسیده است. در مقدمه این مجموعه آمده است، این مجموعه نیز گرچه از زاویه دیدهای گوناگون قابل ؟ اما بی‌گمان همان کمیها و کاستیهایی را دارد که در هر مجموعه داستان مشابه دیگر نیز
صفحات کتاب :
174
شابک دیجیتال :
978-600-03-2080-5

کتاب های مشابه قصه 83