امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 25,520
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر، بررسی اجمالی سینمای دینی و هنر اشراقی شهید آوینی است که با نظر به عکاسی اشراقی در یک مقدمه و پنج فصل توسط دکتر محمد مددپور تهیه و نوشته شده است.
فصل اول سیر و سلوک پس فردایی شهید آوینی
فصل دوم ماهیت سینمای اشراقی
فصل سوم واقعیت به مشابه آیینه تجلیات الهی در مستند اشراقی شهید آوینی
فصل چهارم، وجهه نظر شهید آوینی درباره مابعدالطبیعه، نقاشی معاصر غرب
و فصل پنجم مابعدالطبیعه عکاسی اشراقی را شامل می شود.
در مقدمه کتاب دکتر مددپور درباره کتاب و ربط آن به شهید آوینی آورده است.
سینمای اشراقی در بادی نظر اصطلاحی عجیب به نظر می رسد. در فرهنگ و ادبیات کهن فلسفی و عرفانی ما از اشراق و حکمت اشراقی سخن به میان آمده است، که اساس آن بر تابش نور و فیوضات الهی بر عقول و قلوب آدمیان است.
اما سینما را که بر مدار تکنیک و صنعت و هنر مدرن دایر است، چه نسبتی است با اشراق و حکمت اشراقی. اصطلاح سینمای اشراقی نخستین بار از سوی یکی از انسان های استثنایی روزگار ما به ظهور آمد و وضع شد.
این انسان استثنایی که همان شهید آوینی است، در حالی که با اصطلاح سینمای اسلامی موافق نبود، در گذر زمان به این نتیجه رسید که سینما به مثابه تجربه هنری با حقیقت نسبتی دارد. در اینجا هنرمند چنان نسبتی با هستی پیدا می کند که در سیر سلسله مراتب طولی، به وجودش نور اشراق می تابد و حقیقت در قاب تصویر دوربین او متجلی می گردد. مددپور درباره عکاسی نیز چنین نظری دارد.
صفحات کتاب :
187
شابک دیجیتال :
978-600-03-2082-9

کتاب های مشابه سینمای اشراقی