امتیاز
5 / 4.6
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 15,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کاش همیشه به یاد داشته باشیم از این مدت کوتاهی که زنده ایم لذت ببریم. حتی اگر شده با ریختن کمی هل یا دارچین تو چایی، یک روز مرخصی گرفتن و پرداختن به فیلم و کتابهای مورد علاقه، ظهرها بعد از ناهار یه گشتی توی پارک زدن، از ته دل خندیدن با دوستان، بی توجهی به نگاههای سرد دور و برهایی که می خواهند خنده رو ازت بدزدند.
زندگی گذر همین شادی های کوچک لحظه ای ماست...
صفحات کتاب :
174

کتاب های مشابه قدرت فکر را تقویت کن