نظر دیگران

نظر شما چیست؟
روزی روزگاری پادشاه و ملکه ای در سرزمین زندگی می کردند اونا در کنار هم زندگی شادی داشتند. وقتی ملکه منتظر تولد فرزندش بود، بیمار شد. سرباز های شاه همه جا رو گشتن تا اینکه یه گل طلایی جادویی پیدا کردن. حال ملکه خوب شد . خیلی زود دختر بچه ای با موهای طلایی به دنیا اومد
صفحات کتاب :
30
دیویی :
‭‮دا‬398/2‬‭ف581گ 1392‬
کتابشناسی ملی :
3251327
شابک :
978-600-9364-07-7

کتاب های مشابه گیسو کمند