امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
گلچینی از کتابهای شادن پژواک ( 21 روش کسب و کار پرسود، 21 روش رسیدن به کسب و کار پرسود، 21 روش مدیریت زمان، قورباغه ات را قورت بده ، 21 روش کامیابی به 100 سالگی ، 21 روش برای فوق ستاره فروش شدن ، 21 قانون میلیونرهای خود ساخته ، 21 روش برای دریافت حقوق بیشتر و ترقی کردن ، 21 قانون شکست ناپذیر پول، 21 روش آشنایی و ازدواج با زن دلخواه ، 21 روش آشنایی و ازدواج با مرد دلخواه ، 21 روش برای همیشه عاشق ماندن ، 21 روش برای مدیر برجسته بودن ، مدیر کارآمد و استراتژی بازاریابی برای رشد سریع)
صفحات کتاب :
29

کتاب های مشابه مجموعه کتابهای شادن پژواک