امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟

تاریکی شب کوچه ها و خیابانها را در بر می گیرد و فضای خالی میان برگ ها را پر می کند. در کنار نور محو چراغ های برق و روشنایی ویترین ها خودی نشان می دهد و بالاتر از پنجره های ساختمان می ایستد . در طبقات همکف و درون شرکتهای بزرگ روز کاری رو به پایان است . از درون ماشینهای تحریر آخرین برگه ها خارج و از کاغذ ها جدا می شوند . پرونده های اداری که باید امضا شود از همین حالا روی میزهای تحریر رؤسا قرار دارند . خانم های تند نویس روی ماشین های تحریرشان می پوشانند و به طرف جالباسی می روند . گپ زنان و پالتو پوشیده در اطراف دستگاه ساعت زنی صف می کشند . به زودی همه جا خلوت می شوند اما به جای آنها که در حال رفتند یا رفته اند گروه جدیدی نمودار می شوند ...

کتاب های مشابه شب اعداد و ارقام