کتاب بلندیهای بادگیر (وادرینگ هایتس)

امتیاز
5 / 0.0
خرید
260,000
9%
236,600
نظر شما چیست؟
بلندی‌های بادگیر روایت عشق است و انتقام، با شخصیت‌هایی که آمیزه لطافت و خشونت‌اند، مهر و کین، امید و بیم،... در مکانی که آن هم آمیزه‌ای است از گرما و سرما، روشنایی و تاریکی، تابستان طراوت‌بخش و زمستان اندوه‌بار. آیا خفته‌های این خاکِ آرام خواب‌زده‌هایی بی‌قرارند؟
امیلی برونته با همین داستان شورانگیز به بلندی‌های ادبیات صعود کرده است.
صفحات کتاب :
35

کتاب های مشابه بلندیهای بادگیر (وادرینگ هایتس)