امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 14,500
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر مجموعه مقالات و میزگردی است از محققانی در حوزة مدرنیته در ایران و ماهیت آن که آن را دکتر موسی نجفی گرد آورده است. دکتر موسی نجفی، دکتر علی‌رضا ذاکری اصفهانی، دکتر جمیله علم‌‌الهدی، داوود مهدوی زادگان، فرخ امه‌طلب و زنده یاد دکتر محمد مددپور از جمله نویسندگان و شرکت‌کنندگان در میزگرد بوده‌اند. موضوعات مطروحه در این کتاب عبارت‌اند از شش نظریه پیرامون مدرنیته در ایران. نگاهی انتقادی به چند نظریه پیرامون نقد جوهر مدرنیته، میزگرد پیرامون پرسش از ماهیت تجدد در ایران و میزگرد انقلاب اسلامی و چالشهای فکری معاصر که شرکت‌کنندگان در این بحث به شش نظریه پیرامون ماهیت مدرنیته در ایران به کنکاش نشسته‌اند، این شش نظریه عبارت‌اند از: ـ نظریه مواجهه فعال انتقادی مقاومت‌آمیز ـ نظریه خلع و لبس، لبس بعد از لبس ـ نظریه مدرنیسم اسلامی چونان دیالکتیک و سنت نظری ـ نظریه نسبت، استخدام و تحول مفاهیم مدرن ـ نظریه اضطرار ـ نظریه انقسام تصرف بر اساس نظرات ملاصدرا آنچه مسلم است مبحث مدرنیته چه در بعد نگرش و ساحت غربی و چه از منظر مدرنیزاسیون و یا حتی نگرش بومی به تجدد، از مباحث پیچیده و بسیار عمیقی است که بیش از یک قرن ذهن ایرانیان و حتی سایر جوامع اسلامی و شرقی را به خود معطوف داشته است و متأسفانه به‌رغم گذشت این فاصله نسبتا‌ً طولانی در برخی حوزه‌های فکری حتی صورت مسئله نیز به درستی و در ابعاد علمی و واقعی‌اش تبیین نشده است. این موضوع مهم به‌خصوص در کشور ما با دو پدیدة استعمار خارجی و استبداد داخلی شبهه مدرن در دوران پهلوی قرابت یافت که شناخت آن را از حوزه‌های اجتماعی و حتی فکری صرف به حوزه‌های سیاسی نیز تسری داده، بحث پیرامون آن را در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز همچنان جذاب و مهم نمایان ساخته است. این اهمیت تا آنجا ادامه می‌یابد که امروز در کمتر حوزة فکری و سیاسی و اجتماعی و ملی می‌توان وارد شد و از ابعاد و اثرات این بحث اثری ندید، لذا تلاش پژوهشگران در این کتاب نیز فتح باب نمودن و طرح درست مسئله است تا جواب دادن و ارائه طریق داشتن که همواره با سرنوشت را گره خورده و نسل جوان و جست‌وجوگر همواره در پی آن بوده‌اند. این کتاب کمک می‌کند که مسئله روشن و شفاف‌تر نشان داده شود.
صفحات کتاب :
52
شابک دیجیتال :
978-600-03-1505-4

کتاب های مشابه پرسش از ماهیت مدرنیته در ایران