امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
12,350
نظر شما چیست؟
این کتاب به معرفی اجمالی رساله های علمی و فنی موسیقی فارسی دوره اسلامی با نگاهی گذرا به نخستین رسالات عربی موسیقایی و اشارتی به برخی آثار ترکی فارسی نگاران می پردازد و در اصل با محتوایی درسی ، برای دانشجویان دانشگاههای هنر و دلبستگان و کاوشگران متن شناسی آثارمکتوب تاریخ موسیقی پژوهشی تالیف شده است.
کتاب در دوبخش اصلی " معرفی رساله های عربی و فارسی " و " گزیده های متون رساله های موسیقایی فارسی " و دو بخش ضمیمه تدوین شده است و با توجه به گنجایش درس نامه در هر بخش همه آنچه لازمه دانستن است ، به ایجاز و اختصا ربیان شده است .بخش ضمیمه نخست متن مصاحبه ای است که پس از تکثیر درس نامه در سال 1378 در مطبوعات چاپ شده و بخش ضمیمه دوم متن مثنوی " هفت جام " اثر ملا محمد بن سلیمان فضولی شاعر و موسیقی شناس سده دهم را تشکیل می دهد که از چاپ انتقادی دیوان وی برداشته شده است . در این مثنوی در 317 بین لطائف عرفانی به زبان آلات موسیقایی تبیین شده است .
صفحات کتاب :
481
شابک دیجیتال :
978-600-03-2090-4

کتاب های مشابه سیری در رساله های موسیقایی