امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,000
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,000
نظر شما چیست؟
موفقیت شما در تجارت و زندگی به وسیله تواناییتان در مذاکره برای بهترین منافعتان تعیین می شود.

در حقیقت مذاکره فرایندی برای تمام زندگی است که برهر چیزی که انجام می دهید، هر چیزی که می گویید و تقریبا همه ی تعاملاتتان با دیگران هم در زمینه فردی، کسب و کار و اجتماع هم از خیلی جنبه های دیگر هم تاثیر دارد.

و اگر نتوانید به نفع خود مذاکره کنید، انگاه بازیچه کسانی قرارخواهید گرفت که می توانند به خوبی برای بدست اوردن منافع خود مذاکره کنند..
صفحات کتاب :
40
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه تکنیک ها و راهبردهای مذاکره