نظر شما چیست؟
آنچه از تاریخ گذشته جهان به یادگار مانده است،از ده هزار سال قبل از میلاد تاکنون جمعیت جهان با سرعت در حال افزایش بوده است واز حدود ده میلیون نفر در گذشته بیش از 6 میلیارد نفر در حال حاضر رسیده است.این انفجار جمعیت در جهان باعث بروز مسائل،مشکلات و کمبودهای زیادی گردیده است که همه دست اندر کاران محققان علوم بهداشتی رابه شگفتی ونگرانی واداشته است. توجه به مشخصات و ویژگی های جمعیتی جامعه مورد نظر از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.به نظر می رسد بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی نظیر فقر،بی سوادی،سوء تغذیه وبیماری همچنین مهاجرت،بیکاری،نسبت وابستگی بالا،جوانی جمعیت و پیامدهای زیاد دیگر همگی با عامل جمعیت در ارتباط اند و ارائه برنامه تنظیم خانواده به عنوان سیاستی مهم در کنترل رشد بی رویه جمعیت ها می تواند نقش موثری در ارتقاء سلامت جامعه داشته باشد...
صفحات کتاب :
64
کنگره :
‫‭HB871‮‫‭/ج78 1389
دیویی :
‫‭304/6
کتابشناسی ملی :
1853225
شابک :
978-964-2596-88-1
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه جمعیت و بهداشت خانواده