نظر شما چیست؟
همهی ما غم از دست دادن را تجربه میکنیم، برخی از ما همسر، فرزند، والدین، دوست عزیز یا همسایهی خود را از دست دادهایم. در این همه گیری، صدها هزار نفر را در سراسر جهان از دست دادهایم. بسیاری از ما منابع درآمد خود را از دست دادهایم، همهی ما عادتهای روزمرهی همیشگی و بخش هایی از شغل، خانواده و گروه های اجتماعی خود را از دست دادهایم و این از دست دادن ها همچنان ادامه دارد.کتاب «پذیرش سوگ» همدمی برای این زمان حساس است. نویسندگان این کتاب با لحن دوستی مهربان از شما دعوت می کنند تا سوگواری خود را کامل به جا بیاورید. با احساسات و تجربیات خود مواجه شوید و مسیر مختص خودتان را به سوی بهبودی بپیمایید.این کتاب به بررسی این حقیقت عمیق میپردازد که سوگ و عشق به شدت در هم تنیدهاند، زیرا وقتی عشق می ورزیم، سوگوتری می کنیم و وقتی که غم و اندوه خود را کاملا احساس می کنیم، تمایل پیدا می کنیم که به خودمان و دیگران عمیقتر عشق بورزیم. کتاب «پذیرش سوگ» روشی برای تعامل با سوگ در اختیار شما قرار می دهد که به دنبال رفع یا از بین بردن آن نیست، بلکه به شما کمک می کند تا با غم از دست دادن طبق شرایط خودش کنار بیایید.
صفحات کتاب :
127
دیویی :
155/937
شابک :
9786222542771
سال نشر :
1400

کتاب های مشابه پذیرش سوگ

با موفقیت اضافه شد
0